ทหารสหรัฐได้สิทธิพิเศษบินตรง ทำโควิด-19 ระบาดที่ฐานทัพโอกินะวะ

โควิด-19 ระบาดที่ฐานทัพสหรัฐฯ ในโอกินะวะ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่วิจารณ์ว่า ทหารอเมริกันมีสิทธิพิเศษในการบินตรงไปที่ฐานทัพในโอกินะวะได้ โดยไม่ต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคตามมาตรการของสนามบินญี่ปุ่น จนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ฐานทัพสหรัฐฯ ในโอกินะวะของญี่ปุ่น จนโอกินะวะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินวันที่ 1-15 ส.ค.

ส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นในพื้นที่วิพากษ์วิจารณ์สิทธินอกอาณาเขตทหารและเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐฯ ภายใต้ข้อตกลงสถานะของกองทัพสหรัฐฯ -ญี่ปุ่น ที่มีมานานหลายสิบปีแล้ว พร้อมเรียกร้องให้มีการทบทวนและแก้ไขข้อตกลงนี้ ภายใต้ข้อตกลง SOFA สมาชิกของกองทัพสหรัฐฯ จะได้รับการยกเว้นจากกฎหมายและกฎเกณฑ์เรื่องพาสปอร์ตและวีซ่าญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐฯ สามารถบินตรงไปที่ฐานทัพสหรัฐฯ ในโอกินะวะ โดยไม่ต้องผ่านการตรวจโรคโดยเจ้าหน้าที่ในสนามบินของญี่ปุ่น

This entry was posted in News.